Salgsbetingelser

DMWeb – Salgs- og leveringsbetingelser

Om DMWeb

DMWeb (herefter omtales DMWeb / vi / os / vores) er et webbureau, som arbejder med webudvikling, systemudvikling, IT-Sikkerhed og online marketing.

 

Tilbud

Hvis andet ikke er udtrykkeligt anført, er alle tilbud gældende i 10 hverdage fra datoen angivet på tilbuddet. Såfrem tilbudet ikke accepteres inden fristens udløb, er det bortfaldet.

 

Priser og levering

Anførte priser er, med mindre andet er anført  ekskl. moms og andre lovpligtige afgifter.

Priser udenfor tilbud og aftaler afregnes for hver påbegyndt halve time.


Betaling

Betaling skal ske kontant ved levering. Betaler kunden ikke rettidigt, er DMWeb berettiget til, fra forfaldsdagen, at beregne morarente med 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 DKK.

Daniel Mikkelsen Web Solutions

Skriv til os

Kontakt@DMWeb.dk

Adresse

Tistrupvej 7, Skovlund
6823 Ansager

Forward slash - Fremgang og udvikling